Prihlás sa do účtuZabudli ste heslo?

Zabudli ste heslo?


Pridaj sa k nám
Registrovaním automaticky súhlasíte s podmienkami a politikou tejto webovej stránky

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Osobné údaje sa spracovávajú podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR“)


Prevádzkovateľ osobných údajov:

Všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa, ako aj Vás, ako dotknutej osoby, sú upravené v Zákone o ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR, ktoré Prevádzkovateľ dôsledne dodržiava. Prevádzkovateľom osobných údajov je osoba, ktorá vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:
Patrik Matta, sídlo: Budimír 135, 044 43 Budimír: IČO: 47 893 567, e-mail: info@culturezone.eu

Prevádzkovateľ osobných údajov:

V nasledujúcom texte sa bližšie zoznámite s tým, ako sa pracuje s Vašimi údajmi v rámci poskytovania služieb webu Culturezone. Sme radi, že využívate služby Culturezone a tak chápeme a cítime zodpovednosť citlivo a bezpečne narábať s Vašimi údajmi. Neustále pracujeme na zlepšeniach, ktoré pomáhajú zabezpečiť ochranu týchto údajov pred rôznym odcudzením. V nasledujúcich riadkoch sa máte možnosť dočítať, prečo tieto údaje zhromažďujeme, ako k nim pristupujeme a kde ich máte možnosť spravovať.

Na to, aby sme mohli všetkým našim používateľom poskytnúť čo najlepšie služby, zhromažďujeme rôzne osobné údaje. Všetky tieto údaje a informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme, závisia od spôsobu ako naše služby využívate. Tieto spôsoby zhromažďovania sme pre Vašu lepšiu orientáciu rozdelili do viacerých skupín. Ide o údaje, ktoré sú potrebné k registrácií Vášho používateľského účtu na webe Culturezone a údaje, ktoré sú nevyhnutné k vytvoreniu osobitných porfólií Vašej umeleckej tvorby a bez ktorých nie je možné využívať tieto služby. Druhú skupinu údajov evidujeme ako údaje zhromažďované pre marketingové účely. Údaje, ktoré sú nám poskytnuté pomáhajú každým dňom pracovať na zlepšovaní našich služieb pre Vás. Pri registrácii môžete vyjadriť súhlas k odoberaniu noviniek, pre ktorý potrebujeme e-mailovú adresu. Ak však fungujete iba ako návštevník webstránky a nezaregistrovali ste sa, resp. ste sa neprihlásili do svojho účtu, teda nepatríte medzi prvé dve skupiny, zhromažďujeme údaje pomocou takzvaných súborov Cookies. Tieto údaje zhromažďujeme za účelom štatistiky a zlepšovania funkčnosti ako aj užívateľského komfortu webovej stránky. Informácie sú špecifikované v časti “Kategórie osobných údajov”. Samozrejme, aj tieto osobné údaje máte možnosť spravovať v samostatnej sekcii, o ktorej sa dozviete v časti “Spravovanie osobných údajov”.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje pre registračné účely

Za účelom využitia našej služby je potrebná a nutná registrácia a to z dôvodu vzniku samostatného profilu, preto sa vylučuje možnosť fungovania účtu bez vyplnenia registračných údajov. Z uvedeného dôvodu je preto pre riadnu registráciu potrebné súhlasiť so spracúvaním osobných údajov.

Pre registračné účely sú potrebné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, heslo, nickname. Zároveň máme k dispozícii aj Vašu IP adresu, ktorá je spolu s ostatnými údajmi umiestnená v chránenej databáze, kde sa tieto údaje párujú s Vašim profilom. Osobné údaje budú uchovávané len počas doby trvania Vašej registrácie. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov dôjde zároveň aj ku zániku registrácie. Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.

Osobné údaje pre marketingové účely

O našich registrovaných užívateľov sa snažíme patrične starať. K tomu nám napomáha aj zasielanie noviniek formou e-mailov, vďaka čomu dokážeme každého člena našej stránky informovať o dianí na webovom portáli. Možnosť zasielania noviniek formou e-mailu dokážete spravovať v nastaveniach profilu, kde je možnosť udeliť alebo odvolať súhlas so zasielaním týchto informácií. Odvolanie súhlasu udelený na marketingové účely nemá vplyv na trvanie registrácie. Pre zasielanie marketingových informácií je použitý e-mail uvedený pri registrácii. Osobné údaje pre marketingové účely budú uchovávané len počas doby trvania Vašej registrácie. Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.

Osobné údaje pre zákazníkov Artshop-u

Osobné údaje ako meno, adresa, telefónny kontakt a e-mail využívame takisto pri zákazníkoch, ktorí vykonajú objednávku predmetov z nášho artshopu. Je to z toho dôvodu, že bez týchto údajov nie je možné dodať tovar objednaný prostredníctvom našej webovej stránky. Osobné údaje sa spracúvajú len na dobu potrebnú pre vybavenie objednávky, ako aj prípadnej reklamácie. Zároveň sú osobné údaje spracúvané v rozsahu a čase, aký vyplýva zo zákonných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva, daní a archívnictva. Osobné údaje našich zákazníkov sú poskytované spoločnostiam vykonávajúcim prepravu tovaru za účelom doručenia objednaného tovaru.

Cookies

Čo znamená cookies? Sú to dáta, ktoré vznikajú počas používania Vášho internetového prehliadača. Jedná sa o dáta, ktoré hovoria o tom, čo práve vykonávate na danej webovej stránke a tieto dáta daný prehliadač odosiela na server. Údaje poskytované prostredníctvom cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke. Našim cieľom je vytvárať neustále zlepšujúci sa priestor, ktorý pre Vás ponúkne čo najpohodlnejšie využitie služby. K týmto údajom patria cookies a IP identifikátor. Takéto spracúvanie poskytnutých údajov je potrebné za účelom oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je zlepšovanie funkčnosti, vzhľadu, ako aj prispôsobenia stránky potrebám návštevníkov, pričom nie sú využívané na iné účely. Za vyššie uvedeným účelom sú využívané analytické nástroje poskytované tretími stranami, ako napr.: Google analytics, Facebook, či Hotjar.

Osobné údaje nezasielame iným stranám, majte však na pamäti, že aj keď sú súbory cookies získané prostredníctvom našej webovej stránky priamo nezasielame tretím stranám, prostredníctvom produktov tretích strán, môžu byť informácie o Vás skombinované s ďalšími údajmi, ktoré ste poskytli tretím stranám alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.
Bližšie informácie o cookies nájdete na: https://culturezone.eu/cookies

Zabezpečenie osobných údajov:

Za účelmi zhromažďovania a uchovávania údajov, ako webový portál Culturezone momentálne využívame služby externej spoločnosti, ktorá nám poskytuje server, kde sú bezpečne uložené databázy. Zabezpečený prístup k týmto údajom má výhradne vlastník portálu - Culturezone. Ako poskytovateľ služby sme Však povinný poskytnúť osobné údaje za účelom spracovania, daňovej, účtovnej, právnej agendy, za účelom vymáhania pohľadávok. Osobné údaje zároveň môžu byť v prípade potreby a v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené spolupracujúcim subjektom poskytujúcim technické alebo iné poradenstvo spojené s činnosťou prevádzkovateľa. Poskytovateľ je zároveň oprávnený poskytnúť osobné údaje tretím osobám a to za účelom zisťovania prípadného porušenia právnych predpisov, alebo v súvislosti s nimi, ako aj pre potreby orgánov štátnej a verejnej moci, a to aj mimo územia SR. Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Nenesie však zodpovednosť za prípadné neoprávnené z ásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich účtom a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.

Správa osobných údajov:

V zmysle ochrany osobných údajov má každý užívateľ možnosť rozhodnúť sa, aké údaje nám poskytne. Preto má každý z Vás možnosť ich spravovať a nastavenia kedykoľvek meniť. Tieto nastavenia nájdete podľa toho, o aké osobné údaje sa jedná. Správu osobných údajov potrebných pre registráciu nájdete po Vašom prihlásení v nastaveniach profilu. Správu osobných údajov pre marketingové účely nájdete po Vašom prihlásení v nastaveniach profilu. Správu cookies údajov pre neregistrovaných užívateľov nájdete v samostatnom okne na spodnej časti stránky

Každý návštevník, alebo registrovaný užívateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa: - prístup k svojím osobným údajom,
- opravu osobných údajov,
- výmaz osobných údajov,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať spracúvanie osobných údajov,
- prenosnosť osobných údajov,
- kedykoľvek odvolať súhlas (ak bol udelený),
- podať návrh na začatie konania dozornému orgánu t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, kontaktné údaje: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Poďakovanie:

Celý tím stojaci za projektom Culturezone Vám ďakuje za prejavenú priazeň a využívanie našich služieb. V prípade nejasností, či ďalších otázok ohľadne spracovania osobných údajov nás kontaktujte na email: info@culturezone.eu.